REAFIRMEM LA DECLARACIÓ DE L'AGULLA

Arran d’un nou intent d’especulació urbanista a l’entorn de l’Agulla, àmbit amb un alt grau de protecció pels seus valors agrícoles i paisatgístics, i del qual  en té potestat el Consorci de l’Agulla format pels Ajuntaments de St Fruitós i Manresa , la  FAVM i Meandre, associació per a la defensa del patrimoni natural han promogut la campanya “Reafirmem la Declaració de l’Agulla”,
Amb aquesta campanya, que hem presentat a totes les associacions cíviques de Manresa i Pla de Bages a el 20 abril d'enguany, a la sala d’actes de l’institut Lluís de Peguera , es pretén el redactat actualitzat de la declaració de l’Agulla de 2003.
La campanya té la intenció de renovar l’objectiu i l’esperit de la Declaració signada fa 15 anys fent que  mai més, cap interès privat torni a intentar mercadejar i vulgaritzar els valors naturals i cívics d’aquest punt neuràlgic tant sensible  del reducte natural - el poc que queda -  del Pla de Bages.


La declaració de 2003 va ser promoguda  per la delegació del Bages Berguedà del Col·legi d’Arquitectes  i va ser signada per 15 entitats. En el document  s´hi  exposaven els següents punts, punts  que es mantenen  avui, del tot vigents i necessaris:

1. Els espais a l’entorn de l’Agulla presenten uns valors i unes potencialitats úniques per esdevenir un parc central per al desenvolupament dels usos de lleure, d’esports a l’aire lliure, d’educació ambiental i patrimonial al servei dels municipis del pla de Bages. Aquests usos s’haurien de desenvolupar dins un mosaic format per peces agrícoles i masses arbrades.
 2. Aquesta àrea de parc hauria d’abastar un àmbit que, com a mínim, anés des del final del regadiu del Poal fins a la carretera de Vic en el seu tram entre els nusos del Guix -a Manresa- i el de la Rosaleda -a St. Fruitós-. Aquest àmbit proposat hauria de permetre mantenir un corredor sense edificar que anés des del Cardener fins al Llobregat.

3. Aquests espais a l’entorn del parc de l’Agulla formen una peça estratègica que permet relacionar els diferents espais agrícoles, forestals i fluvials del pla de Bages; és a dir, actua de node -lloc d’arribada, lloc de sortida, punt de pas- dels diferents espais per on s’estén l’ús de lleure dels nostres municipis (indrets d’esbarjo, la Sèquia i els seus ramals, xarxa de camins per recórrer a peu o recorreguts per anar en bicicleta).

4. La proposta d’impulsar l’àrea de l’Agulla com a parc central dels nostres municipis és una oportunitat única de disposar d’un ampli espai espai verd de qualitat en una posició estratègica. Aquesta oportunitat és imprescindible de no malbaratar-la com han fet altres entorns urbans del país.Evitar l’ocupació urbana d’aquesta àrea significa poder disposar d’un element identificador de la qualitat del paisatge que tots voldríem com a carta de presentació del pla de Bages.

5. Per afrontar la proposta plantejada es fa necessari impulsar les accions següents:

a.   Iniciar, des d’ara mateix, actuacions de planejament de caràcter supramunicipal

b.   Establir una moratòria de modificacions de plans generals que pretenguin la reclassificació de sòls actualment no urbanitzables, d’infraestructures viàries i de noves activitats en l’àmbit central del pla de Bages (l’espai format pels dos rius, la ronda Nord de Manresa i la carretera BV-4511 de Callús al Pont de Cabrianes).

c.   Impulsar la concreció de propostes per part del Pla Director urbanístic del pla de Bages i del Pla Territorial parcial de les comarques centrals.
d.   Avançar en la definició d’un projecte que permeti convertir els espais a l’entorn de l’Agulla en “mirador del pla de Bages” on es puguin mantenir i desenvolupar les funcions socials, territorials i agrícoles abans esmentades.
e.   Incloure, dins el Pla Territorial parcial de les comarques centrals, els espais de l’Agulla com a element clau en el corredor agrícola entre el Cardener i el Llobregat.
f.    Recollir en el Pla Director urbanístic del pla de Bages una delimitació de l’àmbit del parc central plantejat i la definició dels seus usos possibles. Així mateix el Pla Director cal que estudiï i reculli les alternatives viàries que evitin el pas per aquesta àrea de la nova carretera plantejada per la Direcció General de Carreteres pel costat est del parc de l’Agulla.
g.   Corregir els efectes segregadors de la nova ocupació industrial del Grau entre el Guix i la Rosaleda aprovada recentment. L’ordenació d’aquest sector industrial hauria de mantenir un corredor verd que permetés donar continuïtat a la connexió entre el Cardener i el Llobregat.

h.   Posar en marxa la línia ferroviària Manresa-l’Agulla-Santpedor-Sallent per a passatgers en dies d’afluència en aquesta àrea.


Estat actual delsdiferentspunts de la Declaració de 2003:

Quan els punts a, c, e, f. han estat satisfets per l'aprovació del Pla Parcial Territorial de les Comarques Centrals i pel Pla Director del Pla de Bages

Quan el punt b. Caldria dir que el Planejament Territorial aprovat hauria de servir d'eina per impedir les modificacions de Plans Generals Municipals. Però l'intentona de la modificació actual amb el desmesurat projecte de “Portal de l’Agulla “ demostra que no es suficient.  Si s’acaba tramitant esperem , com fa 15 anys que la Direcció . Gral. d'Urbanisme ho impedeixi.

Quan el punt d. El projecte va avançar fins el 2011 amb la creació del Consorci i l'avantprojecte de planejament del àmbit del Consorci. Però no ha estat aprovat. El POUM de Manresa el deixa pendent d'un Pla Especial i Sant Fruitós no ha fet res més . S'hagués tingut de tramitar com una modificació de Pla per ambdós municipis

Quan el punt g. El polígon del Grau va ser urbanitzat i construït malgrat l'oposició que va suscitar, la qual cosa va implicar que un polígon a hores d’ara mig vuit,  escanyes irreversiblement el corredor verd planejat .

Quan el punt h. La línia ferroviària només funciona per mercaderies. El tema està pendentAmb el mateix enunciat de la  declaració de 2003, emplacem les institucions a impulsar i defensar el projecte de  parc als espais de l’entorn de l’Agulla i ens comprometem a divulgar a la ciutadania la necessitat d’impulsar aquesta proposta d’espai verd com a patrimoni i valor afegit per al conjunt del pla de Bages i animem la resta d’entitats i col·lectius de la comarca a sumar-se a la present declaració.
Cap projecte d’interès purament privat, ni cap qüestió d’egos personals ha de  fer perillar aquest projecte de comarca que ens dona nom i identitat: El Pla de Bages.


IgnasiCebrian Ester
EnricMartiSaumell


Entrades populars