MANIFEST DE LA PLATAFORMA D’ENTITATS PER LA REBAIXA DE L’IBI


POSICIONAMENT DE LA PLATAFORMA DAVANT LA PROPERA APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2017:

·         Durant les properes setmanes es redactaran les noves ordenances fiscals de la ciutat. Donem per fet que com a mínim aquest cop es tindrà en compte una rebaixa efectiva de l’IBI, malauradament trobem a faltar que se’ns hagi convidat a fer-hi aportacions, que ajudarien a posar en valor la participació de les nostres entitats en els afers de la ciutat.


·         La realitat actual és que Manresa es troba en una cruïlla difícil, amb una      tendència a l'estancament i/o davallada demogràfica i econòmica.


·         Manresa va tenir fa poc un altre ensurt important: un cens per sota dels 75.000 habitants, que ens generaran una important pèrdua d’ingressos a curt termini per reducció del finançament de l’estat. Esperem que l’IBI no s’utilitzi per compensar aquesta davallada d’ingressos.
·         Totes les empreses, autònoms i famílies manresanes s’han hagut d’adaptar a la crisi i als nous escenaris econòmics. L’Administració local de Manresa, no. És de tots reconegut que la nostra estructura administrativa local necessita reformes estructurals . La dinàmica dels darrers anys ha fet palesa les dificultats  d’adaptar aquesta estructura administrativa a la realitat i possibilitats de la nostra economia local.Cal una reestructuració que respongui tan a les possibilitats reals -econòmiques i legals- com a la reorientació dels mitjans  cap a les  l'activitat si serveis més útils.

·         Des de la Plataforma considerem que en la situació actual hi ha dues actituds possibles. La primera, defensiva, centrada en retallar la despesa i l’increment de la pressió fiscal. La segona, activa, apostant perquè la ciutat de Manresa recuperi la seva capacitat d’atracció d’habitants i activitat econòmica. Aquesta segona opció, engrescadora i amb noves idees, és la que trobem a faltar en l’actual consistori. En aquest sentit, des de la Plataforma ens oferim per plantejar noves propostes de revitalització de la ciutat.

·         Les entitats que formem la Plataforma restem doncs a l’expectativa de com quedaran definides aquestes ordenances, així com quina serà la política de l’Ajuntament de Manresa per recuperar el dinamisme perdut. Fins ara, l’Ajuntament ha plantejat reiteradament un escenari en què no pot fer-se efectiva aquesta rebaixa de l’IBI. Pensem que davant d’aquests arguments cal començar a treballar en noves idees per incrementar els ingressos del municipi.

PER TOTS AQUESTS MOTIUS, LA PLATAFORMA D’ENTITATS PER LA REBAIXA DE L’IBI ES REFERMA EN LES PRINCIPALS DEMANDES PLANTEJADES AL MANIFEST DE L’ANY 2014:

1.       Abaixar un 5% anual la quantitat total recaptada en concepte d’IBI, aplicant aquesta reducció de manera lineal a tots els rebuts. Aquesta progressiva reducció de la recaptació cal mantenir-la fins a equiparar la mateixa als valors reals de mercat.

2.       Sol·licitar que l’Ajuntament de Manresa s’aculli sempre que sigui possible a l’actualització de valors cadastrals per coeficients aprovats per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per tal d’acostar els valors cadastrals als valors actuals de mercat dels béns immobles.


3.       Que la tarifació social de Manresa referida a l’IBI es faci d'acord amb la proposta del president de la Generalitat de Catalunya d’un salari mínim de 1.000 € en lloc de la tarifació actual.

Entrades populars