dimarts, 29 de novembre de 2016

PROPOSTA DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA ALS BARRIS

El últims anys les associacions de veïns han anat detectant un increment de la conflictivitat comunitària, a l’hora que és degrada el patrimoni de la ciutat, carrers, edificis, mobiliari urbà etc., tenim una conflictivitat social important, que cal posar negre sobre blanc, i establir els protocols necessaris per intervenir amb eficiència.

Es donen situacions molt diverses com:

Casos d’ocupació d’habitatges, amb finalitat de continuar activitats il·legals, per part de persones que la seva trajectòria vital els ha portat a un carreró sense sortida, i possiblement també amb problemes evidents de salut.

Casos de veïns que pel seu tarannà ocasionen molèsties i envaeixen la intimitat de la resta de veïns (sorolls, brutícia o deixadesa amb les coses comunes) que acaben fent molt difícil la convivència a les escales.

Casos de picaresca amb la gestió de pisos ocupats, rellogats, muntant un negoci paral·lel abusiu, sovint contra la voluntat del propietari.

Casos d’utilització abusiva d’espais públics, falta de respecta amb els vianants, que de vegades van acompanyades d’actituds agressives.

Casos d’habitatges a procés de greu degradació que suposen un risc per la salut, per la higiene i la seguretat dels vianants. I en els casos de que aquest pisos estant habitats ja siguin de lloguer o d’ocupació, suposa una degradació per la dignitat de les persones i també un alt risc d’accidentalitat.

La casuística exposada, acaba generant una degradació de les relacions comunitàries i de la salut de les persones, pel grau elevat d’estès que aquests conflictes generen, sent la llavor que facilita el trànsit del malestar, cap a situacions conflictives greus a l’àmbit de l’escala i el carrer.


Recomanacions per pal·liar o solucionar aquests conflictes


Prèviament cal remarcar que l’eina que disposen els veïns més propera per fer front als conflictes, ja siguin actituds incíviques o de qualsevol altre ordre és l’associació de veïns. Tots els tràmits i/o accions a dur a terme és recomanable que es facin d’acord entre els veïns i les entitats veïnals, per tal de sumar actituds constructives per la col·lectivitat afectada.

Quan el conflicte ratlla la legalitat o la delinqüència és imprescindible que actuï l’autoritat competent, policia local o mossos d’esquadra. Per activar els protocols del cos policial és imprescindible la denúncia. Si el conflicte persisteix és recomanable insistir en la denúncia ja que aquests conflictes són de difícil solucionar i cal perseverar.

Quan el conflicte rau en actituds incíviques convé, quan més aviat millor, iniciar un procés de mediació d’acord amb els serveis municipals, tenint present que perquè hi hagi mediació les dues parts ho han d’acceptar.

Quan el conflicte siguin actituds abusives pel que fa a la gestió dels habitatges, haurem de demanar la intervenció de servei d’inspecció de l’Ajuntament.

En tots els casos actuar amb rigor i celeritat, és imprescindible si volem evitar la degradació de les relacions entre les persones i que el conflicte prengui dimensions difícils de gestionar.

La conflictivitat i la degradació de les relacions comunitàries a la ciutat de Manresa venen de lluny hi ha punts calents al barri de la Sagrada Família, a la plaça de Crist rei, a la plaça Gispert, carrer Barcelona, etc... Paral·lelament a la manca d’inversió al manteniment dels carrers de la ciutat mobiliari urbà, edificis públics, la manca d’exigència pel manteniment dels edificis privats etc., son en part condicions que fomenten problemàtiques socials. De fet, patim una greu manca d’inversió pel que fa a la perseverança en les relacions de les persones, no ens hem ocupat prou dels problemes de la gent al llarg dels últims anys.

Les associacions de veïns volem tenir un paper rellevant en el procés de millora dels efectes de la conflictivitat comunitària, producte de la manca de civisme, actituds agressives i xenòfobes.

Al llarg del procés de crisis econòmica que ha servit d’excusa, a l’hora de justificar la manca d’inversions per part de l’administració, sovint les associacions de veïns hem tingut actitud tèbies, poc enèrgiques alhora d’enfrontar-nos a la degradació dels nostres barris.

També hem afrontat amb actitud laxa les conseqüències de la crisis pel que fa a la pobresa (desnonaments, pobresa energètica, alimentària i assistencials) ens ha faltat empenta per ser una part decisiva alhora de pal·liar els greus efectes de la crisis.

Malauradament cal destacar el desinterès per incorporar com a socis de les nostres entitats a les persones nouvingudes, conseqüència de no haver iniciat cap campanya efectiva per fer atractives, pels nouvinguts, les associacions de veïns. Actualment no tenim cap nouvingut com a membre d’una junta directiva.

Propostes per a la prevenció i millora de les relacions entre els veïns

•Hauríem d’elaborar un projecte de treball coordinat amb educadors de carrer, assistents socials, inspecció d’habitatges i policia local.

•Activar de forma habitual protocols de mediació.

•Que les actuacions dels cossos de seguretat siguin a curt termini per garantir-ne la pau veïnal.

•Que l’Ajuntament faci les actuacions que corresponguin amb celeritat (mediacions, inspeccions,...)

•Treballar perquè el moviment veïnal de Manresa estigui a prop de les persones i la FAVM sigui un equip de treball potent i solidari.

•Treballar activament per posar en marxa la justícia ràpida en els afers privats i/o comunitaris.