PROJECTES


8 espais de cultura als barris. Amb aquest projecte gestionem aquest espais i dotem d'una oferta d'oci cultural i gratuita per a la cohesió social als barris.
El Pla de desenvolupament comunitari de la FAVM dona servei a tretze barris de Manresa dinamitzant amb el suport de les associacions de veïns.La llengua és la principal eina de comunicació i conèixer-la és bàsic per a la integració social del col·lectiu de nouvinguts.