Manifest d'entitats vinculades a la defensa de la gent gran


Davant de la situació de greu emergència sanitària que patim a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia provocada pel coronavirus, les entitats i les associacions vinculades a la defensa dels drets de la gent gran manifestem el següent:

- Mitjançant les informacions emeses per les autoritats, l’àmbit científic i els mitjans de comunicació, coneixem els greus efectes que està provocant aquesta pandèmia, especialment en les persones grans.

- Les persones grans, per raons d’edat, patim malalties i patologies cròniques que ens situen, en aquests moments, com a persones amb alt risc d’infectar-nos i, consegüentment, de contagiar el nostre entorn.

- Moltes persones grans, independentment de si vivim a residències, en estades temporals a centres sociosanitaris o a domicilis particulars, disposem de serveis que, ja abans de l’esclat de la pandèmia, tenien una dotació de recursos insuficient per garantir un servei digne a les persones usuàries.

Per tot això, demanem a totes les administracions públiques dotades de competències (ajuntaments, Generalitat i Govern de l’Estat):

  • Implantar immediatament els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran, optimitzant els recursos: transport sanitari, assistència sanitària a les llars i residències, teleassistència, servei d’atenció domiciliària…
  • Proporcionar tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar aquesta situació, així com tots els equips de protecció individual imprescindibles per a les treballadores i treballadors així com per als familiars, l’entorn de la persona malalta i la mateixa persona malalta.
  • Assegurar que els equips de cures pal·liatives (PADES) prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o al centre residencial.
  • Assegurar que, en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.

Entrades populars