OFERTA DE FEINA - COORDINADOR/ORA DE PROJECTES


Descripció

La Federació d'Associacions de veïns de Manresa, entitat sense ànim de lucre que agrupa dinou entitats veïnals de Manresa, necessita contractar una tècnica en gestió de projectes.
Es tracta d'un projecte subvencionat en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació, en l'exercici 2022, regulada en l'Ordre EMT/176/2021, de 2 d'agost (ref. BDNS631785). 
L'objectiu del projecte és la creació d'una cooperativa de consumidores i usuàries per gestionar serveis d'enterraments i altres activitats vinculades.
La persona que s'incorpori tindrà l'oportunitat de desenvolupar les seves competències professionals en una iniciativa innovadora generant un projecte amb un alt impacte social.

Detall de les funcions
 • Coordinació i seguiment del projecte.
 • Participació en el disseny de l'estratègia i del pla comercial.
 • Anàlisi de les necessitats i oportunitats de les entitats participants.
 • Proposta i programació (i, en alguns casos, execució) d'actes, tallers, jornades, debats, sessions de treball i formacions específiques enfocades a l'objectiu de fer un treball pedagògic i posar en valor el model cooperatiu.
 • Seguiment de l'evolució del projecte.
 • Seguiment de les accions plantejades segons el pla de treball.
 • Coordinació de totes les persones i entitats que participen directament en el projecte: entitats proveïdores , grup motor, altres agents implicats.
 • Vetllar pel compliment dels acords amb les organitzacions participants i proveïdores dels serveis.
 • Elaboració del model de negoci per la cerca de persones usuàries del servei.
 • Seguiment i control econòmic del pressupost d'activitats i de la justificació de despeses originades en aquest projecte.
 • Participació en actes organitzats per la Direcció General d'Economia Social vinculats directament als Projectes Singulars/Ateneus Cooperatius.

Experiència, competències i habilitats necessàries
 • Capacitat de lideratge.
 • Sentit de la responsabilitat amb la pròpia feina, generadora de confiança i pro-activitat.
 • Habilitats comunicatives, escrites i orals.
 • Capacitat de mediació i resolució d'incidències.
 • Orientació a resultats i treball per objectius.
 • Autònoma, amb iniciativa i resolutiva.
 • Capacitat de treball en equip i habilitats per a la relació interpersonal.
 • Sensibilitat per l'àmbit social.
 • Identificació amb els valors del cooperativisme.
 • Formació o experiència en elaboració, impuls, seguiment i avaluació de projectes.
 • Experiència en gestió d'equips.
 • Coneixements d'ofimàtica, internet, eines de màrqueting digital, gestió de xarxes socials.

Es valorarà

 • Formació específica al voltant de l'ESS i el cooperativisme (Màster o Postgrau).
 • Formació en gestió de projectes d'economia social.
 • Experiència prèvia o vinculació al sector del cooperativisme i de l'economia social i solidària o a moviment socials transformadors.
 • Coneixement de la població de Manresa a nivell del teixit associatiu i ens locals.
 • Disponibilitat i facilitat per desplaçar-se a diferents espais de Manresa i la comarca del Bages.
 • Formació en comercialització de producte.

Condicions

 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Sou brut anual: entre 25.000 € i 26.000 € bruts/anuals.
 • Jornada laboral: 37,5 hores setmanals.
 • Lloc: Manresa.
 • Flexibilitat horària, combinació de treball presencial i teletreball.
 • Incorporació immediata.


Enviar currículum i carta de motivació a l'adreça electrònica favm@favm.org

Data límit per la recepció de candidatures: divendres 2 de desembre.